Lapa 1 no 1

Re: bites kaimiņos Rīgā

AtbildētAtbilde saņemta: 07 Septembris 2012, 11:25
henris
Var mēģināt piesaistīt policiju un presi bet ja ir ievērots likums .......

1101. pants civillikumā
Bišu saimes var novietot: uz laukiem vismaz piecpadsmit metrus, bet pilsētās un ciemos vismaz divdesmit piecus metrus no satiksmes ceļiem vai kaimiņu zemes robežas, skaitot šo atstatumu no stropa vidus līdz ceļa malai vai robežai. Ja drava iežogota, uz laukiem vismaz ar divi metri, bet pilsētās un ciemos divi ar pusi metru augstu ciešu sētu vai dzīvžogu, tad bišu saimes var novietot neatkarīgi no minētiem atstatumiem.Komentārs
Ja biškopis neievēro civillikuma prasības, tad to var fiksēt policijas darbinieki un sastādīt protokolu. Ja likuma neievērošanas dēļ citām personām ir zaudējumi, tad biškopim tie būs jāatlīdzina savstarpēji vienojoties vai saskaņā ar tiesas lēmumu, ja strīds nonācis līdz tiesai. Ja kaitējums tiek nodarīts cilvēka veselībai, piemēram, smaga slimība vai nāve alerģijas rezultātā, tad var iestāties kriminālatbildība.
Ja biškopis ir ievērojis likumā noteiktos attālumus saimju novietošanai, tad nekādas pretenzijas pret biškopi nevar tikt apstiprinātas.


Latvijā nav spēkā cita likumdošana kā tikai civillikums, kas reglamentētu bišu saimju izvietošanu uz īpašuma. Ja biškopis izvieto saimes uz citiem piederošas zemes, tad par to vienojas saskaņā ar civillikumu mutiski vai rakstiski.


Visi strīdi par saimju novietošanu par tuvu cita biškopja saimēm vai nektāraugiem ir biškopju ētikas jautājums. Šos strīdus var risināt tikai savstarpēji vienojoties nevis iesaistot valsts institūcijas.

Re: bites kaimiņos Rīgā

AtbildētAtbilde saņemta: 13 Oktobris 2012, 20:18
henris
Var skurpulozi fiksēt katru dzēlienu un vērties pie ārsta lai ir ieraksts slimības vēsturē un tālāk uz policiju.

Re: bites kaimiņos Rīgā

AtbildētAtbilde saņemta: 19 Februāris 2015, 20:38
sirtaki
Vai kaimiņš ir foršīgs vīriņš? Pats gribētu atbildēt : jā, superjauks onka, mierīgs, nav kašķīgs. :D;
Vai piedāvā Tev un citiem kaimiņiem medu pa frei? uztur labas attiecības?
Ja nē, tad tas nava īsts biškopis, bet alkatīgs savrups Balzaka romāna personāžs.
Viņam drīkst darīt pāri (sākot ar sabiedrības nopēlumu līdz inkvizīcijas metodēm), bitēm gan ne.
Sazinies ar LBB, varbūt iespējams lielāko tiesu bišu dravas pārvietot uz citu medību lauku, atstāt kādas 4 saimes.

Re: bites kaimiņos Rīgā

AtbildētAtbilde saņemta: 04 Decembris 2016, 19:40
RapidViena
Njā traki, ja kādam tas traucē. Bet protams saprotami, bite nav ods. Var iekost un nonāvēt. Bet ja tur ir tādas simtiem.... im out

Re: bites kaimiņos Rīgā

AtbildētAtbilde saņemta: 11 Decembris 2016, 13:40
Siviks
Gribētos piekrist sirtaki, viss atkarīgs no kaimiņa attieksmes. Ja ir labs cilvēks, tad visu noteikti var sarunāt.

Re: bites kaimiņos Rīgā

AtbildētAtbilde saņemta: 13 Novembris 2017, 18:23
baltgalviites